ދެވަނަ ދައުރު ނިންމާލުމަށްފަހު މަޖިލިސް އެއްމަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް

3 ހަފްތާ ކުރިން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރު ނިންމާލުމަށްފަހު މަޖިލިސް އެއްމަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް ހިނގައްޖެއެވެ. އަށާރަވަނަ މަޖިލިސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަދުންފެށިގެން ޗުއްޓީއަށް ދާއިރު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ

ދެމެހެއްޓެނިވި އިޤްތިސާދަކަށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި އުފެއްދުންތައް ބޭނުންވޭ

3 ހަފްތާ ކުރިން

ދެމެހެއްޓެނިވި އިޤްތިސާދެއް ބިނާކުރުމަށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި އުފެއްދުންތަކާއި މަސައްކަތްތައް ރާއްޖޭގައި އިތުރުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ވަޒީރު ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިލާ މޯލްޑިވްސް ހެޑް އޮފީސް

ސިޑްސް ބައްދަލުވުމުގައި ޤައުމުތަކުގެމެދުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިއްޖެ

1 ހަފްތާ ކުރިން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމަށް، ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެއްބަސް ވުމަކަށް

ޔޫއެސް އޯޕަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސެރީނާ ވިލިއަމްސް ހޯދައިފި

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޔޫއެސް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމެރިކާގެ ސެރީނާ ވިލިއަމްސް ހަވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފިއެވެ. އޭނާގެ އަށާރަވަނަ ގްރޭންޑް ސްލޭމް ތަށި ކާމިޔާބުކުރީ ފައިނަލްގައި ކެރޮލިން ވަޒްނިއާކީއާއި ވާދަކޮށް ސީދާ ދެސެޓުން މެޗު

ޕޮޓޯ ގެލަރީ
ވީޑިޔޯ ގެލަރީ
ތާޒާ ޓުވީޓްސް