މިހާތަނަށް 4 ކެންޑިޑޭޓަކު މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވޭ- އީސީ

3 ދުވަސް ކުރިން

މިދިޔަ މަހުގެ ބާވީސްވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެތެރެއިން ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ތަފްސީލު މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހަތަރު ކެންޑިޑޭޓަކު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން

ރައީސް ހިޓާޗީ ކުންފުނީގެ ރައީސާއި، ޖޭ.ބީ.އައި.ސީގެ ގަވަރނަރާއި ބައްދަލުކުރަ

2 ދުވަސް ކުރިން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖަޕާނުގެ ހިޓާޗީ ކުންފުނީގެ ރައީސް ޓޮޝިއަކީ ހިގަޝިހަރާއާއި، ޖަޕާން ބޭންކް ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ޖޭ.ބީ.އައި.ސީ) ގެ ގަވަރުނަރު ހިރޯޝީ ވަތަނަބޭއާއި، އަދި ޖައިކާގެ ސީނިއަރ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ހިޑެއަކީ

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފެރީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

3 ދުވަސް ކުރިން

476 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދަނިކޮށް ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފެރީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލާ، އެކަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ފެރީން ދަތުރުކުރި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. ގިނަ ޢަދަދަކަށް ސްކޫލް

ތާވަލްގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތް ދެ ޓީމުގެ ކުރިމަތިލުން ޑޯޓްމަންޑުން ކާމިޔާބު

6 ދުވަސް ކުރިން

ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގު ތާވަލްގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތް ދެ ޓީމުގެ ކުރިމަތިލުން ބޮރޫޝިޔާ ޑޯޓްމަންޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ލީގުގައި ރޭ ބަޔާން މިޔުނިކާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ބޮރޫޝިޔާ ޑޯޓްމަންޑު ކާމިޔާބުކުރީ ތިން ލަނޑު ސުން

ޕޮޓޯ ގެލަރީ
ވީޑިޔޯ ގެލަރީ
ތާޒާ ޓުވީޓްސް